فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

تمدید گواهینامه فنی بلوک سبک لیپر برای دهمین سال

گواهی نامه فنی بلوک سبک لیپر برای دهمین سال متوالی تمدید شد. تاریخ: 1401/09/21

لیپر یک برند بین المللی ثبت شده است

اخطار برای کپی برداری از بلوک سبک لیپر تاریخ : 1401/04/25

اعطای نمایندگی انحصاری انواع بلوک سیمانی سبک لیپر

شرکت لیپر، نمایندگی انحصاری فعال، در استانهای فاقد نمایندگی می پذیرد.

تمدید گواهینامه فنی بلوک سبک لیپر برای نهمین سال

گواهی نامه فنی بلوک سبک لیپر برای نهمین سال متوالی تمدید شد. تاریخ: 1400/09/16

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان چیست؟

در این بخش توضیحاتی در مورد دفترچه اطلاعات ساختمان را مشاهده می نمایید تاریخ:1400/04/25

تمدید گواهینامه فنی بلوک سبک لیپر برای هشتمین سال

گواهی نامه فنی بلوک سبک لیپر برای هشتمین سال متوالی تمدید شد. تاریخ: 1399/10/11

استفاده بلوک سبک لیپر برای دریافت شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

بلوک سیمانی سبک 15 دو جداره لیپر برای دریافت شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مناسب می باشد تاریخ: 1399/02/09

تمدید گواهینامه فنی بلوک سبک لیپر برای هفتمین سال

گواهی نامه فنی بلوک سبک لیپر برای هفتمین سال متوالی تمدید شد تاریخ: 1398/10/10

حضور بلوک سبک لیپر در کنفرانس بین المللی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی

بلوک سبک لیپر در کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی تاریخ 1398/07/10

توصیه استاندارد ملی ایران به وجود کام و زبانه در بلوک های سیمانی سبک

توصیه استاندارد ملی ۷۷۸۲ ایران به وجود کام و زبانه در بلوک های سیمانی سبک در صفحه ۴ بند ۶-۱ قسمت ویژگی ها تاریخ: 1398/05/10

مهندسان ناظر موظف به ارائه گزارش از نحوه اجرای مقررات ملی شدند

ارائه گزارش از نحوه اجرای مباحث 18 و 19 مقررات ملی ساختمان تاریخ : 1397/10/20

تقدیر نامه واحد نمونه کیفی توسط مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

تقدیر نامه واحد نمونه کیفی توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای بلوک سبک لیپر تاریخ: 1397/07/25

تمدید استاندارد ASTM C129 آمریکا برای سومین سال

گواهی نامه ASTM C129 آمریکا بلوک سبک لیپر برای سومین سال متوالی تمدید شد تاریخ: 1397/04/11

تمدید گواهینامه فنی بلوک سبک لیپر برای ششمین سال

گواهی نامه فنی بلوک سبک لیپر برای پنجمین سال متوالی تمدید شد. تاریخ: 1397/04/11

آخرین ابلاغیه نظام مهندسی برای دیوار ها

ابلاغیه نظام مهندسی برای دیوار ها در ساختمان تاریخ: 1397/01/22

تولید قالب جدید بلوک 7 در راه است

قالب جدید بلوک سبک لیپر تاریخ:1396/10/30

تولید لاین جدید بلوک های لیپر با نام سوپر لیپر SLP10 سه جداره

تولید بلوک سبک لیپر عرض 10 با سه جداره تاریخ: 1396/04/24

تمدید گواهینامه بین المللی ASTM C129 آمریکا برای دومین سال متوالی

گواهی نامه بین المللی ASTM C129 آمریکا بلوک سبک لیپر برای دومین سال متوالی تمدید شد. تاریخ: 1396/04/19

تمدید گواهینامه فنی بلوک سبک لیپر برای پنجمین سال

گواهی نامه فنی بلوک سبک لیپر برای پنجمین سال متوالی تمدید شد. تاریخ: 1396/03/31

حضور بلوک سبک لیپر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بلوک سبک لیپر و حضور آن در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 1395 تاریخ:1395/05/22

نتایج بی نظیر و فوق العاده مقاومت بلوک سیمانی سبک لیپر در برابر آتش

شرکت افق فردای پاسارگاد در تاریخ 1394/12/18 موفق به دریافت نتیجه آزمایش مقاومت بلوک سیمانی سبک لیپر در برابر آتش گردید

حضور بلوک سبک لیپر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بلوک سبک لیپر و حضور آن در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 1394 تاریخ : 1394/05/18

تولید لاین جدید بلوک های لیپر با نام سوپر لیپر SlP14 سه جداره

تولید بلوک سبک لیپر سه جداره با عرض 14 سانتی متر تاریخ:1394/02/05

حضور بلوک سبک لیپر در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بلوک سبک لیپر و حضور آن در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 1389 تاریخ: 1393/05/19

حضور بلوک سبک لیپر در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بلوک سبک لیپر و حضور آن در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 1391 تاریخ: 1391/06/25

حضور بلوک سبک لیپر در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بلوک سبک لیپر و حضور آن در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 1389 تاریخ:1389/05/12