AR | EN

02171178

ویدیو نمونه دیوار کار شده با بلوک لیپر

نمونه ای از دیوار کار شده با بلوک لیپر که به دلیل وجود نری و مادگی بسیار آسان و تمیز به روی دیوار نسب می شوند