ورود به سایت جدید AR | EN

02171178

لیپر یک برند بین المللی ثبت شده است

اخطار برای کپی برداری از بلوک سبک لیپر تاریخ : 1402/01/25

تمدید گواهینامه فنی بلوک سبک لیپر برای دهمین سال

گواهی نامه فنی بلوک سبک لیپر برای دهمین سال متوالی تمدید شد. تاریخ: 1401/09/21

تمدید استاندارد ASTM C129 آمریکا برای سومین سال

گواهی نامه ASTM C129 آمریکا بلوک سبک لیپر برای سومین سال متوالی تمدید شد تاریخ: 1397/04/11