ورود به سایت جدید AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80897
|

تمدید پروانه استاندارد بلوک سبک لیپر برای سومین سال متوالی​

استاندارد ملی 7782 ایران برای تمامی محصولات لیپر برای سومین سال متوالی تمدید گردید.
کلیه محصولات شرکت افق فردای پاسارگاد دارای استاندارد ملی 7782 ایران به شماره 6670184968 می باشد.

captcha