ورود به سایت جدید AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80889
|

تمدید گواهینامه فنی بلوک سبک لیپر برای دهمین سال

تمدید گواهینامه فنی بلوک سبک لیپر برای دهمین سال

گواهی نامه فنی بلوک سبک لیپر برای دهمین سال متوالی تمدید شد. تاریخ: 1401/09/21

- تمدید گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی برای دهمین سال متوالی آذر 1401

 

تمدید گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی متعلق به شرکت افق فردای پاسارگاد برای دهمین سال متوالی به شماره 18388-25-01 و تاریخ اعتبار 1402/09/11 انجام شد.

 

بدین منظور در هر سال سه مرتبه کارخانه بلوک لیپر توسط کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مورد بازدید و نمونه برداری قرار گرفته و پس از تست و آزمایش برروی نمونه ها، تمامی آزمایشات مطابق با استاندارد ملی 7782 ایران انجام پذیرفته و مورد تأیید قرار گرفته است.

 

 

 

captcha