ورود به سایت جدید AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80764
|

تمدید استاندارد ASTM C129 آمریکا برای سومین سال

گواهی نامه ASTM C129 آمریکا بلوک سبک لیپر برای سومین سال متوالی تمدید شد تاریخ: 1397/04/11

تمدید استاندارد  ASTM C129 آمریکا برای سومین سال متوالی تیر 1397

 

- به منظور تسهیل صادرات به کشورهای همسایه شرکت افق فردای پاسارگاد (بلوک سبک لیپر) در تاریخ 1397/04/11موفق به تمدید استاندارد موسسه ملی استاندارد آمریکا برای بلوک های سبک (ASTM C129) از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شده است.

پس از انجام آزمایشات گسترده توسط کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مطابقت داشتن تمام آزمایشات و تستها با استاندارد ملی ASTM C129 آمریکا بلوک لیپر موفق به تمدید استاندارد ASTM C129 آمریکا برای بلوک های سبک برای سومین سال متوالی گردد.

 

** لازم به ذکر است; بلوک سبک لیپر تنها دارنده استاندارد ASTM C129  آمریکا برای بلوک های سبک در ایران میباشد.

captcha