فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80773
|

تقدیر نامه واحد نمونه کیفی توسط مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

تقدیر نامه واحد نمونه کیفی توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای بلوک سبک لیپر تاریخ: 1397/07/25

تقدیر نامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از بلوک لیپر به عنوان واحد نمونه در تولید محصولات با کیفیت

captcha