فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60675
|

تمدید گواهینامه بین المللی ASTM C129 آمریکا برای دومین سال متوالی

تمدید گواهینامه بین المللی ASTM C129 آمریکا برای دومین سال متوالی

گواهی نامه بین المللی ASTM C129 آمریکا بلوک سبک لیپر برای دومین سال متوالی تمدید شد. تاریخ: 1396/04/19

تمدید گواهینامه بین المللی ASTM C129 آمریکا برای دومین سال متوالی تیر 1396:

 

- به منظور تسهیل صادرات به کشورهای همسایه شرکت افق فردای پاسارگاد (بلوک سبک لیپر) در تاریخ 1396/03/31 موفق به تمدید استاندارد موسسه ملی استاندارد آمریکا برای بلوک های سبک (ASTM C129) از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شده است.

پس از انجام آزمایشات گسترده توسط کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مطابقت داشتن تمام آزمایشات و تستها با استاندارد ملی ASTM C129 آمریکا بلوک لیپر موفق به تمدید استاندارد ASTM C129 آمریکا برای بلوک های سبک برای دومین سال متوالی گردد.

 

تاریخ: 1396/04/19

captcha