فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60646
|

حضور بلوک سبک لیپر در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

حضور بلوک سبک لیپر در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بلوک سبک لیپر و حضور آن در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 1391 تاریخ: 1391/06/25

حضور بلوک سبک لیپر در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران شهریور (1391)

تاریخ: 1391/06/25

captcha