فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60642
|

حضور بلوک سبک لیپر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

حضور بلوک سبک لیپر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بلوک سبک لیپر و حضور آن در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 1395 تاریخ:1395/05/22

حضور بلوک سبک لیپر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مرداد 1395 در تاریخ 1395/05/22

captcha