فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60629
|

حضور بلوک سبک لیپر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

حضور بلوک سبک لیپر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بلوک سبک لیپر و حضور آن در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 1394 تاریخ : 1394/05/18

حضور بلوک سبک لیپر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران، مرداد 1394

در تاریخ 1394/05/18 برای چندمین سال متوال

captcha