تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80784
|

پرسش های شما: آیا می توان برای تأیید عایق صوت در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از بلوک دو جداره لیپر به جای سه جداره استفاده کرد؟

با توجه به این که در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان  الزامات لازم برای صدور عایق صوت دیوار جداکننده بین واحدها باید حداقل ۵۰ دسیبل باشد و بلوک لیپر 15 دو جداره تنها بلوکی می باشد که با دو جداره (سه حفره) موفق به دریافت 50 دسیبل افت صوتی در سایت آکوستیک مرکز تحقیقات و مسکن گردیده است ازین پس می توانید به جای استفاده از بلوک سه جداره و چهار جداره، از بلوک دوجداره لیپر با وزن کمتر و قیمت مناسب تر استفاده کنید.

captcha