تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

null / شناسه خبر: 80721
|

بلوک لیپر دارای استاندارد ملی ایران

 

کلیه محصولات شرکت افق فردای پاسارگاد (بلوک لیپر) دارای استاندارد ملی 7782 ایران به شماره 6670184968 می باشد.

بدین منظور هر ساله کارخانه بلوک لیپر توسط کارشناسان اداره استاندارد مورد بازدید و نمونه برداری قرار گرفته و تمامی آزمایشات مطابق با استاندارد ملی 7782 ایران انجام پذیرفته و مورد تأیید قرار گرفته است.

 

captcha